Pulmonolog na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
 • Łódzkie

  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
 • Lubelskie

  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
 • Lubuskie

  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • Małopolskie

  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
 • Mazowieckie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • Opolskie

  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • Podkarpackie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
 • Podlaskie

  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
 • Pomorskie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
 • Śląskie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
 • Swiętokrzyskie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
 • Wielkopolskie

  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ LECZENIA GRUŹLICY
 • Zachodniopomorskie

  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC